Upoznale smo don Bosca

Upoznale smo don Bosca

Gospodin nas je sve ponovno okupio i to na još jednom kampu za djevojčice od 9 do 14 godina od 8. do 10. studenog 2019. u centru Mariapoli u Križevcima, gradu slavnog sina Katoličke Crkve i mučenika, svetog Marka Križevčanina.

Prisustvovalo je tridesetak djevojčica iz Križevaca, Zagreba i Međimurja. Kamp obojan svetim Ivanom don Boscom i salezijanskom duhovnošću o kojoj smo učili, obogaćen je i filmom o istoimenom svecu, prezentacijom, igrama, plesom, molitvom, pripremom za ispovijed, a imali smo priliku sudjelovati i u grkokatoličkoj liturgiji (riječ je o katoličkoj misi istočnoga/bizantskoga obreda na crkvenoslavenskom jeziku) u katedrali Presvete Trojice u Križevcima.

Hvala Dragom Bogu i svima koji u na bilo koji način pripomogli da se ovaj kamp održi.

Božji i Marijin blagoslov!