Sveta Majka Tereza

Sveta Majka Tereza

Vikend prije škole, od 2. do 4. rujna, u duhovnom centru na Veternici održao se Totus Tuus kamp za dječake. Na kampu je sudjelovalo devetnaest dječaka i deset voditelja. Tema kampa bila je Majka Terezija koja je u nedjelju, zadnji dan kampa, bila proglašena svetom.

Promišljali smo o njenom životu gledajući zanimljivu prezentaciju o njoj, sudjelujući u kvizu znanja o njenom životu i preko propovijedi župnika Veternice Damjana Korena. Propovijedi su sadržavale život svete Majke Terezije, naše milosrđe, kojemu uzor treba biti rečenica: „Milosrdni kao Otac“ te kao sveta Majka Terezija odricati se od svjetovnog načina života, što je bilo sadržano i u dijelu nedjeljnog evanđelja.

Sve što smo radili, upoznavanje, igra, molitva, misa, klanjanje, pokušali smo raditi otvorena srca kao što je to činila Majka Terezija, uvijek spremna na sve nedaće života i uvijek spremna da pomogne bratu čovjeku. Dječaci su također pokušali biti milosrdni i pomagati jedni drugima kad je bilo potrebno. Radosni smo što smo mogli učiti od djece koja imaju čisto srce i što smo barem na trenutak mogli postati kao oni i ljubiti potpuno čisto, a dječaci su na kraju kampa, iako su u srcu bili radosni, bili žalosni što je kamp završio i s oduševljenjem su se zanimali za sljedeći kamp.

Hvala kuharu, župniku i cijeloj Crkvi koja je molila za kamp i bila s nama!

Božji blagoslov po Mariji!