S Duhom Svetim u suradnji

S Duhom Svetim u suradnji

Tema kampa za dječake koji se održao od 21. 6. do 23. 6.2019. bila je „Duh Sveti“. Jedna od najvažnijih značajki svakog kampa je i duhovna strana kampa, odnosno susret sa živim Bogom. Duh Sveti vodi Crkvu, on nas upoznaje i učvršćuje u načelima i stavovima vjere. Dvadesetak dječaka u rasponu od 8 do 15 godina pobliže je upoznalo tko je to Duh Sveti,  koja je Njegova uloga u Crkvi bila kroz povijest te koju ulogu Duh Sveti u Crkvi ima danas. Molitvom, sakramentima, slavljenjem, plesom, igrama i radionicom dječaci su pokazali da žele da ih Duh Sveti kroz život vodi, ispunja, ohrabruje i uvijek iznova oduševljava.

Kamp je započeo raspremanjem dječaka po sobama i upoznavanjem sa pravilima ponašanja. Nakon fine večere i igara, prvi dan kampa zaključili smo slavljenjem svete Mise.

Drugi dan, subota, započeta je glazbenim buđenjem, doručkom i molitvom sv. krunice u kojoj su dječaci s voditeljima razmatrali i upoznavali Isusov i Marijin život u radosnim otajstvima krunice. Nakon molitve, u zajedništvu smo igrali igre, te smo održali i turnir u nogometu. Kao i u životu, tako smo se i kroz igru u ekipama međusobno poticali da budemo tim, da se borimo do kraja. U prezentaciji smo slušali o stvarnoj prisutnosti Duha Svetoga, te kako je s njime itekako moguće i lakše živjeti kršćanski poziv vjerodostojno i istinski radosno kako nam to svjedoče brojni svetci. Nakon ručka, dječaci su uz pomoć voditelja u kreativnoj radionici lemilicama i pilama crtali i oblikovali razne simbole Duha Svetoga na drvenim pločicama. Kasnije popodne nakon duhovnih poticaja i ispita savjesti, dječaci su pristupili sakramentu sv. Ispovijedi da bi očišćenih srdaca dublje mogli sudjelovati i slaviti svetu misu. U molitvi vjernika svaki je dječak mogao izreći svoju osobnu molitvu. Nakon Mise i večere, ohrabreni i vođeni Duhom Svetim u radosti kroz slavljenje i ples slavili smo Boga. Navečer prije spavanja poklonili smo se Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, gdje smo mu zahvaljivali i iznosili naša srca.

Nedjeljno jutro obilježeno je krunicom Božjeg milosrđa, kvizom i zajedničkim slavljenjem sv. Mise sa ostalim župljanima. Nakon sv. mise i ručka, došlo je vrijeme za pospremanjem soba i spremanjem stvari za povratak u obitelji. Hvala Mami na još jednom kampu, na njezinom pozivu na evangelizaciju. Hvala na njenoj zaštiti i blizini. Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovaj kamp održi. Neka Duh Sveti blagoslovi i ispuni svako srce.

Molimo te Bože Duše Sveti, djeluj u nama, po Mariji!