Prvi susret Totus Tuus prijatelja

Prvi susret Totus Tuus prijatelja

U subotu 13. veljače 2016. u samostanu sestara uršulinki u Varaždinu održan je prvi susret Totus Tuus prijatelja. Okupilo se oko 140 ljudi, a polovicu su činili djeca i mladi, za koje smo organizirali poseban duhovni program. Susret smo započeli slavljenjem, nakon čega je uslijedila molitva žalosnih otajstava krunice i prezentacija o Božanskom milosrđu. Poslije ručka, izmolili smo krunicu Božanskog milosrđa, čuli svjedočanstvo jednog bračnog para, te se više upoznali s Totus Tuus prijateljima.

Naime, osim Totus Tuus obećanika i Totus Tuus kandidata jedan od stupova zajednice su i Totus Tuus prijatelji. Prijatelji žele živjeti duhovnost potpune predaje, živjeti Marijine poruke i surađivati sa zajednicom te biti dio događanja, a njihova je uloga u Zajednici vrlo važna. Na svim susretima, kampovima i evangelizacijama koje zajednica organizira ima mnogo „služenja“: pripreme, organiziranje i dogovaranje, kuhanje, pečenje kolača, čišćenje… Sve je to potrebno napraviti kako bi evangelizacije i susreti išli svojim tokom, a to iziskuje puno vremena. Najvažnija zadaća koju Totus Tuus prijatelji nose u zajednici jest molitvena podrška za svaki susret, kamp i evangelizaciju da sve bude uronjeno u Duha Svetoga i pod zaštitom Predragocjene Krvi Kristove! Kako bi se obećanici mogli duhovno pripremiti i posvetiti vođenju susreta i kampova, trebaju nam Totus Tuus prijatelji da dio toga preuzmu na sebe i da molitvama nose i podupiru susrete i evangelizacije.

Susret smo završili molitvom krunice, svetom misom i klanjanjem Oltarskom Sakramentu, nakon čega smo se u radosti uputili svojim domovima. Hvala Isusu i Mariji na ovom plodonosnom susretu i na svima koji su se odazvali njezinom pozivu.

“»Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.”(Lk 6,1-7)