Dominik Savio – uzor mladima

Dominik Savio – uzor mladima

Održan je još jedan kamp za dječake. Dječaci od 9 do 14 godina su 16. i 17. studenoga 2013. sudjelovali u  još jednom kampu gdje su mogli u zajedništvu moliti, igrati se i učiti o svecima.

Kamp je održan u Madžarevu u župnoj kući. Totus tuus voditelji brinuli su se da 19 dječaka iz različitih krajeva sjeverne Hrvatske dožive zajedništvo u susretu sa živim Bogom u igri, molitvi, sakramentu pomirenja i sv. misi. Fra Igor Horvat bio je duhovna potpora kampa i s fra Antom Gašparićem održao je ispovijed za dječake. Tema kampa bila je Sveti Dominik Savio, jedan od najmlađih svetaca. Tako su dječaci imali blizak primjer u svecu za dobre odluke u svojoj svakodnevnici.

Zahvaljujemo fra Igoru Horvatu na gostoprimstvu i na ljubavi koju je imao za sve nas. Hvala svim roditeljima na iskazanom povjerenju. Pozivamo sve dječake od  9 do 14 godina da se odluče i prijave voditeljima za sljedeći kamp.

Hvala Isusu i Mariji!